logo assist low
CONTEST RULES AND REGULATION

Članak 1

ORGANIZATOR

Kreativni natječaj priređuje i organizira: Assist d. o. o., sa sjedištem u Rijeci, Strossmayerova 16, u daljnjem tekstu: Organizator ili Assist Digital Hrvatska.

 

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Kreativni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi 20.04.2022 i traje do 27.04.2022., a mogućnost sudjelovanja imaju zaposlenici Assist Digital Hrvatska isključujući članove žirija.

 

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali bit će dostupni na E-mailu, Facebook stranici i Instagram profilu organizatora i u tiskanom izdanju izvješenom u prostorijama Assist Digital Hrvatska u Rijeci i Zagrebu.

 

Članak 4

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Kreativni natječaj ima 5 nagrada, a dodjeljuje se po završetku trajanja natječaja. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu. Nagrada je poklon paket „ Stol za dvoje „ koji omogućuje ručak ili večeru za dvoje s tri ili više slijeda jela u izabranim restoranima na  više od 90 lokacija u Hrvatskoj.

 

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju fizičke osobe koje su u radnom odnosu s tvrtkom Assist Digital u Republici Hrvatskoj i imaju profil na društvenoj mreži Instagram, osim članova žirija.

 

Članak 6

SUDJELOVANJE

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je na Instagram story-ju podijeliti svoj najdraži trenutak u Assist Digitalu, označiti @assistdigitalcroatia i omogućiti dijeljenje priče kako bi profil @assistdigitalcroatia objavu mogao re-postati.

U odabir će ući svi sudionici koji podijele priču do 27.04.2022. do 23:59h

 

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Pobjednika ili pobjednicu kreativnog natječaja odabrat će stručni žiri koji čine dva člana Assist Digital Hrvatska i dva člana savjetničke kuće Hauska & Partner

 

Članak 8

PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik nagrade bit će obaviješten elektronskom poštom. Elektronskom poštom bit će dostavljena potvrda o nagradi najkasnije 7 dana nakon završetka natječaja. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. Prilikom preuzimanja potvrde nagrade, dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

 

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili nagrade drugačije od nagrade navedene Pravilnikom. Sudjelovanjem u kreativnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

 

Članak 10

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici potvrđuju da se njihovi osobni podatci (ime i prezime) i slika mogu objaviti i koristiti u tiskanom i digitalnom materijalu bez naknade.

 

Članak 11

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno do 15.05.2022. putem elektroničke pošte i objavljeno na društvenim mrežama Assist Digital Hrvatska Facebook i Instagram

 

Članak 12

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

 

Članak 13

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su.

 

Članak 14

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 15

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službenog Instagram profila Organizatora.

 

Članak 16

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, o čemu, ako do toga dođe, mora obavijestiti sudionike.

 

Članak 17

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom. Osobni podatci sudionika koristit će se isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja. Napominjemo, Sadržaj koji sudionici objave na Instagramu smatrat će se objavljenim svojevoljno. Assist Digital Hrvatska ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Sadržaj objavljen na Instagram profilu @assistdigitalcroatia (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) podrazumijeva sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po toj osnovi pripadaju.

 

Članak 18

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Sudionici u nagradnom natječaju objavom fotografije očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja.

 

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka proizlazi iz privole izražene konkludentnom radnjom objave fotografije sukladno članku 6. ovih Pravila kojom se prijavljujete na nagradni natječaj. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Organizatora.

 

Organizator će poduzeti sve razumne i potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati konzultanti koji pomažu u provedbi nagradnog natječaja, uz primjenu svih prikladnih organizacijskih i tehničkih zaštitnih mjera. Ovlaštene treće strane možda će trebati pristupiti ili pohraniti osobne podatke ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim tijelima).

 

Podaci sudionika i fotografije prikupljeni u svrhu provođenja i realizacije ovog nagradnog natječaja obrisat će se protekom 60 dana od završetka iste. Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

 

Sudionici nagrade igre smatraju se ispitanicima u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. Sudionik nagradnog natječaja ima sva prava utvrđena Općom uredbom o zaštiti podataka: Pravo na pristup, Pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, Pravo na ispravak, Pravo na brisanje, Pravo na ograničenje obrade, Pravo na prigovor, Pravo na prenosivost podataka. Ukoliko želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Organizatora. Ukoliko smatrate da se vaša prava krše imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

U Zagrebu, 13.04.2022. 

Organizator: Assist Digital Hrvatska

logo assist low